RSS

ว่ากันด้วย "Free Will" แล้ว "Free Will" มันคืออะไร

หลายคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร ? มันมีความสำคัญอย่างไร ? แล้วจะศึกษาไปเพื่ออะไรละ ?
ที่มา : http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X10068616/X10068616.html

เจตจำนง (Will) หรือเจตจำนงเสรี (Free Will) คือ . . . วิสัยสามารถของบุคคลในการกำหนดการกระทำของตัวเอง บุคคลหนึ่งๆ จะมีทางเลือกอยู่หลายทางด้วยกัน ว่าจะกระทำอย่างไร เขาจะตัดสินใจกระทำในทางใด ขึ้นอยู่กับการเลือกของเขา บางทีมันเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับใคร หลายๆ คน รวมทั้งตัวผมเองด้วย


ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-12-2010&group=10&gblog=39

แต่อย่างไรก็ดี การศึกษาดังกล่าวมันช่วยทำให้เรารู้จักและเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้มากขึ้น

เจตจำนงเสรีเป็นความคิดทาง ปรัชญาสำนักหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่า เราไม่มีทางทำนายล่วงหน้าได้ ว่ามนุษย์มีพฤติกรรมอย่างใด และก็เป็นข้อถกเถียงกันมาแต่ช้านานว่า สรุปแล้วเจตจำนงเสรี (FreeWill) มันมีอยู่จริงหรือป่าว . . . ? ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปกันแน่ชัด ส่วนรายละเอียดสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเจตจำนงเสรี หรือ FreeWill ติดตามได้ที่ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-12-2010&group=10&gblog=39

ที่มา : http://albertpotjes.wordpress.com/2008/09/ถึงตอนนี้ เพื่อนๆ คงจะเข้าใจเกี่ยวกับเจตจำนงเสรี ไม่มากก็น้อยแล้ว ใช่มั้ยครับ แล้วเพื่อนๆ คิดว่าเจตจำนงเสรี หรือ FreeWill มันมีอยู่จริงบนโลกนี้หรือป่าวละ ? มนุษย์มีความสามารถที่จะคิดได้อย่างอิสระหรือป่าว ? หรือว่าถูกกำหนดโดยใคร อาจเป็นปัจจัยภายนอกหรืออย่างไร ล้วนแต่เป็นปริศนา !

By Nithi Jongprasartsuk


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น